Vir Ras Ni Vato (Ishardan - 18)

Vir Ras Ni Vato (Ishardan - 18)

Artist Name: ishardan gadhvi

Keywords: Somnath Ni Sakhate Famous Prasang By Ishardan Gadhvi,Famous Gujarati Vir Ras Ni Vato,Marad Mokhdaji Famous Gujarati Vir No Prasang Ni Vaat,Vir Bavavalo,Sacha Moti Nu Dan,Sacho Ji Parmare aapel Jivta Savaj Nu Dan,Vir Vachhraj (Sangeet Rupak)

Item Code: [MP-196]


Price: 90.00
 
Song Name Duration Play Price Buy
01 Somnath Ni Sakhate (Marad Mokhdaji) 59:49 5.00
02 Dushmano Ni Khandani (Savaji Gohil) 59:55 5.00
03 Vir Bavavalo (Aaleg Karaplo) 60:52 5.00
04 Saachoji Parmare Aapel Jivtaa Savaj Nu Daan (Sacha Moti Nu Daan) 61:25 5.00
05 Vir Vachhraaj (Sangeet Rupak) 58:24 5.00
new release
1432359978Prachin Bhajan mp3.jpg
Prachin Bhajan Part-1 (GUJARATI MP3 ALBUMS)
MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya
Songs 1-5 | Duration - 114 m
Price - 0.00
most populor
Prachin Bhajan Part-1 (GUJARATI MP3 ALBUMS)
MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya
Songs 1-5 | Duration - 114 m
Price - 0.00