Ram Rame Sogathe Re

Ram Rame Sogathe Re

Artist Name: Arvind Barot,Suresh Raval,Jayshree Bhojviya,MathurBhai Kanjariya,Mukta Dave,Pravina Ben rajput,Harshad Giri Gauswami

Keywords: Triputi ni Jugalbandhi - Ram rame Sogthe re,Pardeshi Vira, Rangai Jane Rang maa, Sadguru Taranhar

Item Code: [MP - 448]


Price: 90.00 Buy Album
 
Song Name Duration Play Price Buy
01. Ram Rame Sogathe - Mathur Bhai 05:37 5.00
02. Paradesi Vira Re- Muktadave 09:01 5.00
03.Koi Re Batavo Amane Jogido-Suresh Raval 07:51 5.00
04. Ek Din Teri Svasa Dori- Pravinaben 08:49 5.00
05. Sadaguru Taranhar- Mathurbhai 07:45 5.00
06. Japale Hari Ka Naam- Muktadave 04:31 5.00
07. Ram Ras Eisa He- Mathur Bhai 05:45 5.00
08. Aa Panth Kone Batavyo- Jayshree 08:37 5.00
09. Manavo Jane Ame Sara Kam- Muktadave 10:29 5.00
10. Tame Bhave Bhajilo- Pravinaben 06:35 5.00
11. Kram No Sangathi Rana- Mathur Bhai 08:02 5.00
12. Bhada Nu Makan- Mathurbhai 08:09 5.00
13. Sadhu Tero Sangado- Suresh Raval 06:59 5.00
14. Ekade Ek Bhakti Ni Rakho- Aravind-Bhavana 08:18 5.00
15. Tane Mota Ghar Nu Tedu- Aravind-Bhavana 07:02 5.00
16. Ave Chhe Satsang Ni Gadi- Aravind-Bhavana 10:26 5.00
17. Ram Ratan Sanj Savare- Aravind- Bhavana 06:37 5.00
18. Rati Lo Radhe Syam Ne- Aravind-Bhavana 07:08 5.00
19. Vijali Ne Chamkare Motida- Jayshree 06:43 5.00
20. Janeta Ni Tole Naa Ave- Harshadgiri 10:14 5.00
21. Tame Vishvasu Narane- Harshadgiri 07:04 5.00
22. Bhakti Karata Chhute Mara-Mathurbhai 07:58 5.00
23. Rame Te Sarovar Khodiya- Mathurbhai 09:49 5.00
24. Chalo Vidhur Gher Javi- Mukta Dave 05:17 5.00
25. Sitaram Ne Sambharo- Sureshraval 07:47 5.00
26. Ram Ratan Ek Pyaru-Mukta dave 07:14 5.00
27. Rame Didho Rudo Rotalo- Pravinaben 05:56 5.00
28. Mera Khalaka Bhari de- Mathurbhai 07:00 5.00
29. Mahel Taro Mongha Mulo-Pravina 07:15 5.00
30. Ek Din Teri Jay Juvani-Mathurbhai 06:28 5.00
31. Jena Mukh Maa Ram Nu- Muktadave 05:24 5.00
32. Ram Ne Sidne Bhuli Jay- Mathurbhai 07:46 5.00
33. Atmaa Ne Olakhiya Vinaa- Muktadave 10:17 5.00
34. Sant Ne Santpana Nathi- Muktadave 16:32 5.00
35. Rangai Jane Rang Maa- Pravinaben 11:24 5.00