Gangasati Vaani

Gangasati Vaani

Artist Name: Suresh Raval,Jayshree Bhojviya,Parsotam Pari Gauswami,Khimji Bharvad

Keywords: Gangaasati Panbai na Bhajano, Vijali ne Samkare Motida Parovo Panbai, Meru To Dage Jena, vachan Viveki Je Nar.

Item Code: [MP - 450]


Price: 90.00
 
Song Name Duration Play Price Buy
01 Aevo Kadiyug re Aavyo 07:46 5.00
02 Sadguru Shabad na thav Adhikari 10:17 5.00
03 Meru to Dage Pan Jena 09:34 5.00
04 Chuta Chuta Teer Amne 10:41 5.00
05 Vachan Viveki Je Nar Naari 14:22 5.00
06 Shilvant Sadhu ne Vare Vare 09:19 5.00
07 Vijadi na Chamkare 07:33 5.00
08 Vachan Viveki Je Nar ne 09:48 5.00
09 Bhakti re Karvi Aene 08:23 5.00
10 Vijadi na Chamkare Motida 06:45 5.00
11 Chuta Chuta Teer Amne 06:02 5.00
12 Shilvant Sadhu ne Vare Vare 08:49 5.00
13 Navdha Bhakti 09:54 5.00
14 Meru to Dage Jena Manda 10:08 5.00
15 Dali re Dali ne Dhankdi ma 07:44 5.00
16 Chuta Chuta Teer Amne 06:41 5.00
17 Navdha Bhakti ma 07:19 5.00
18 Maan ne Sthir Karine 06:41 5.00
19 Paripuran Satsang ma 06:40 5.00
20 Lagya re Bhagya ni Jene 08:21 5.00
21 Abhiyas Jagya Pachi 09:11 5.00
22 Vijadi ne Chamkare 04:53 5.00
23 Meru to Dage Jena 09:15 5.00
24 Kupatra ni Aagal Vastu 07:57 5.00
25 Chuta Chuta Teer Maroma 07:33 5.00
26 Shilvant Sadhu ne Vare Vare 05:32 5.00
27 Vachan Viveki Je Nar Naari 07:24 5.00
28 Bhakti re Karvi Aene 07:50 5.00
29 Pi Levo hoy to Ras 07:35 5.00
30 Vijadi na Chamkare 07:40 5.00
new release
1432359978Prachin Bhajan mp3.jpg
Prachin Bhajan Part-1 (GUJARATI MP3 ALBUMS)
MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya
Songs 1-5 | Duration - 114 m
Price - 0.00
most populor
Prachin Bhajan Part-1 (GUJARATI MP3 ALBUMS)
MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya,MathurBhai Kanjariya
Songs 1-5 | Duration - 114 m
Price - 0.00